Dječji vrtić Zvonimir Cviić na Podmurvicama

Ravnaljica
Dječjeg vrtića Rijeka Gordana Rena podsjetila je kako su radovi obuhvaćali
uređenje uređenje terasa i unutarnejg dijela objekta, s posebnim naglaskom na
rekonstrukciju kuhinje sa spremištima i novim uredom. K tomu, jaslice su dobile
novu sobu, izmijenjene su dotrajale elektroinstalacije i dio gromobranske
instalacije. Drvena stolarija zamijenjena je aluminijskom, postavljen je PVC
pod u hodnicima i laminati u sobama, zamijenjena je toplinska izolacije krova
unutar objekta i hidroizolacija cijelog ravnog krova s limarijom. Među ostalim
izvedeni su i novi gipsani stropovi s rasvjetom i manji popravci postojeće
vanjske fasade.

Radove
je izvela Zanatska zadruga Zanatoprema, a nadzor nad izvođenjem radova
provodila je tvrtka AG-projekt d.o.o. Troškovnik građevinsko-obrtničkih radova
izradio je Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Nevena Šestana.