Osim toga don Anton je objavio pet zbirki pjesama na
standardu i jednu na čakavskome jeziku. Na večeri šansone i poezije u Ex
librisu autor je uz pomoć  svojih
posebnih gostiju Olivere Baljak kao pratećeg vokala te Aleksandra Valenčića,
izveo koloplet šansona sa sva tri albuma i kraći izbor poezije iz svojih
knjiga.