Briškula

Ukoliko ste zainteresirani za hitit ku partidu, prijavite se u Mjesni odbor do 18. svibnja 2012.

Prijaviti se možete prijaviti od 8 – 12 u tajništvo na tel. 437-647 od 8 – 12 sati, kao i osobno, te na e-mail adresu: mo.podvezica@rijeka.hr

Oznake