Inovacija poslovnog modela

Na petogodišnji uzlazni trend dobih rezultata riječkih
poduzetnika osvrnuo se na svojoj redovnoj konferenciji za novinare riječki
gradonačelnik Vojko Obersnel.

Riječki su poduzetnici i u 2017. ostvarili veliku neto dobit
od 817 milijuna kuna, što je u odnosu na godinu ranije povećanje od 4,3%.
Prosječna mjesečna neto plaća kod riječkih je poduzetnika na međugodišnjoj
razni bila je veća za 4,4%.

Iz takve detaljnije analize proizlazi zaključak da su
segmenti mikro i malih poduzetnika i dalje generatori rasta riječkog
gospodarstva, koji zajedno čine 99% ukupnog broja poduzetnika, zapošljavaju 55%
ukupnog broja zaposlenih te ostvaruju 45% ukupnih prigoda i 46% ukupne neto
dobiti.

Analizirajući ostvarene rezultate riječkih poduzetnika prema
područjima djelatnosti u 2017. godini, posebno u odnosu na pet najznačajnijih
djelatnosti koje ostvaruju 89% ukupnih prihoda, vidljiv je porast prihoda u
četiri djelatnosti (Prerađivačka industrija, Trgovina, Prijevoz i skladištenje
te Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti) za prosječno 8% dok su
poduzetnici u djelatnosti građevinarstva ostvarili pad prihoda od 27%.

Financijski pokazatelji

Od ostalih djelatnosti ističu se dvije koje do prije
nekoliko godina u Rijeci nisu bile značajnije zastupljene. Radi se o povećanju
prihoda kojeg su riječki poduzetnici u 2017. godini ostvarili u djelatnosti
Informacije i komunikacije za 103% ili oko 376 milijuna kuna) te povećanje u
djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane za 25% ili oko
102 milijuna kuna.

„Vjerujem kako će pokrenuti investicijski ciklusi Grada
Rijeke, naših komunalnih i trgovačkih društava, državnih tvrtki te privatnog
sektora, nastaviti i u godinama pred nama, u čemu veliku ulogu imaju značajna sredstva
osigurana iz raznih fondova EU,“ ocijenio je gradonačelnik.

Pad broja
nezaposlenih u prvih šest mjeseci za 25%

Što se tiče promjena u broju zaposlenih kod riječkih
poduzetnika u pet najznačajnijih djelatnosti riječkog gospodarstva koje
zapošljavaju 73% ukupnog broja zaposlenih, prosječno je na međugodišnjoj razini
povećan broj zaposlenih za 3,2%. Pored toga potrebno je izdvojiti djelatnost
pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane unutar koje je zabilježen
najveći porast broja zaposlenih u odnosu na 2016. godinu od 21%.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kod
pravnih i fizičkih osoba na administrativnom području grada Rijeke, bez obzira
na mjesto stanovanja, u lipnju 2018. godine bilo je zaposleno 62.627 osoba što
je u odnosu na kraj 2017. godine povećanje za 0,73% (454 zaposlenih više).

Prema podacima dobivenim od  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog
ureda Rijeka broj nezaposlenih na području grada Rijeke je u prvih šest mjeseci
u prosjeku iznosio 3.979 osoba što je za 14% manje od prosjeka 2017. godine.

Promatrajući podatke od siječnja do lipnja 2018. godine,
broj nezaposlenih je smanjen za 1.176 osoba, odnosno za 25%.

Procijenjena stopa nezaposlenosti na području grada Rijeke u
prvih šest mjeseci 2018. godine iznosi 5,8% i ispod je stope nezaposlenosti na
području PGŽ-a koja iznosi 8,2%, odnosno državne razine od oko 10,5%.

„Moramo biti svjesni da je dio ljudi koji se više ne
evidentira kao nezaposlen na HZZ-u napustio Hrvatsku, no rast broja zaposlenih
nam govori kako to ne može biti jedini razlog pada nezaposlenosti,“ zaključio
je gradonačelnik Obersnel.