Povodom Međunarodnog dana žena, na zgradi Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca postavljen je transparent

Prvi Dan žena obilježen je 8. ožujka 1909. godine u SAD-u
deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Između ostalih
važnih povijesnih događaja, njime se obilježava požar u tvornici Triangle
Shirtwaist u New Yorku 1911. godine, u kojem je stradao velik broj žena. Dan je
to koji slavi ekonomska, politička i društvena postignuća žena kroz povijest pa
sve do danas.

Iako mnogi danas gledaju na Dan žena kao na
komercijalizirani blagdan, on je zapravo podsjetnik da su žene svojim angažmanom, nakon što su stoljećima tretirane kao građanke drugog reda, postigle brojne pobjede protiv nejednakosti, seksizma i raznih nepravdi. Među najvećim njihovim pobjedama su pravo glasa i pravo da budu birane, pravo da obnašaju sve funkcije u društvu, da se obrazuju i odlaze na porodiljni odmor, kao i druga temeljna ljudska prava koja su danas osigurana zakonima.

Premda su se žene u demokratskim društvima izborile za
ravnopravnost spolova, iako u nekim slučajevima samo na papiru, u brojnim
kulturama nažalost i dalje se smatraju manje vrijednima. I
upravo zato Dan žena predstavlja podsjetnik na sve ono što su žene dosad
postigle te poticaj za sve ono što se još može učiniti kako bismo živjeli u
ravnopravnom društvu bez predrasuda i diskriminacija.