Tomislav Zagoda suvremeni je hrvatski pisac i slikar. Do sada je objavio zbirku humoreski “Nek bude kaos” i dva nastavka iz dnevničkog serijala o luckastom tinejdžeru Gustavu S. (“Balada o Buginim gaćicama” i “Krizni put Gustava S.”). Za prvi je naslov iz gustavijade dobio nagradu Grigor Vitez. Pod pseudonimom Bartol Fuchs započeo je pisati kriminalistički serijal Lujzijana o inspektoru Cuculiću, prema mnogima hrvatskim “Ubojstvima u Midsomeru”, a čija je radnja smještena u Gorskom kotaru. Prvi je naslov “Žabarska noć” objavljen 2016. godine, a u pripremi je i drugi nastavak “Zelena tinta”.

Zbirka ljubavnih pjesama “Dora Novak” nastavlja se na šansonjersku tradiciju Arsenova i Golobova pjesništva začinjenu ludičko-humorističnim tonovima Prevertove poezije. Autor zbirku naziva liker-poezijom zbog sentimentalne nostalgičnosti stihova koji se ispijaju poput slatkog likera. Najveća mu je želja da Dora postane neka nova Ines, Selma ili Milena današnje generacije mladih.