Šparoge

Tečaj se nastavlja s nekoliko odlazaka u prirodu gdje će
polaznici utvrditi teorijska i praktična znanja o samoniklom jestivom bilju –
prepoznavanje, branje, priprema jela….

Uplate su u dvije rate: 200 + 300 kuna. Zainteresirani
građani koji nisu članovi Kamenjaka trebaju se prilikom prijave učlaniti u
Kamenjak. Upis je utorkom i petkom od 18 do 20 u prostorijama Kamenjaka na
Korzu 40/I.