22. siječnja u galerija Juraj Klović otvorena je izložba radova Tatjane Masterl, pod nazivom "Od igre do arhitekture".

Tatjana Masterl rođena je 1981. u Rijeci. Diplomirala na
Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci u klasi akademskog kipara Žarka
Violića. Magistrirala na Akademiji za likovno umetnost u Ljubljani, smjer
kiparstvo u klasi profesora mag. Jože Baršija, akad. kip., dipl. ing. arh. Za
vlastite radove kaže kako strukturalni crteži predstavljaju megastrukturu
izgrađenu elementom prostorne skulpture koju je moguće sastaviti, rastaviti i
nadograditi u beskonačnost te stvoriti konstrukciju široke primjenjivosti u
stvarnom životu. U svom radu istražuje hibridnost, preklapanje i granice između
praksi skulpture i arhitekture.

Izložba ostaje otvorena do 04. veljače, a na otvorenju smo
razgovarali s autoricom: