MO PODVEŽICA

Najavio je dolazak u 17 sati, na adresu Mjesnog odbora, Kvaternikova 58a. Napomenuo nam je da poziv vrijedi za djecu predškolskog uzrasta.

Oznake