Sveti Nikola je podijelio darove

Ovo je bila prilika, da neki novi klinci upoznaju
svog zaštitnika, ovog puta s naočalima da djecu bolje vidi, da mu ruku
daju i zaplešu s njim. Ispričao se na kašnjenju jer mu je put dugačak i
ne stigne na vrijeme svuda.

Svetog Nikolu je obradovala puna dvorana dobre djece (naravno i mama i tata i nona), te je iskoristio malo slobodnog prostora i zaplesao s njima.