Projekt „Školsko poslijepodne samo za mene“ namijenjen je učenicima u riziku od prvog do osmog razreda osnovne škole Nikola Tesla. Pored učenja i pisanja domaćih uradaka, ciljevi rada su razvoj pozitivnog identiteta, promicanje školskog uspjeha, razvoj socio-emocionalnih vještina te radnih, kulturnih i higijenskih navika. U vremenu trajanja „Školskog poslijepodneva“ učenici posjećuju muzeje, knjižnice, izložbe, radionice, pohađaju organizirane sportske i glazbene aktivnosti. Sve navedene aktivnosti za sve korisnike su u potpunosti besplatne.

Valja napomenuti da se učenici također osamostaljuju u
korištenju javnog prijevoza i usluga različitih ustanova, organiziranju vremena,
radnog mjesta i zajedničkih prostorija. U prošloj školskoj godini važnost ovog
projekta prepoznala je Zaklada „Hrvatska za djecu“ te ga je podržala
financijskim sredstvima u iznosu od 232.953,00 kn. Projekt su kao kvalitetan
prepoznali i pojedinci i ustanove koji su u njega uložili volonterski rad ili
donacije.

U protekloj školskoj godini u projekt je bila uključena
skupina od 16 učenika koju su vodili dvoje educiranih učitelja uz uključivanje
volontera. Projekt se provodi u dvije specijalizirane prostorije u zgradi škole
koje su opremljene namještajem i priborom za učenje, ali i za slobodno vrijeme.
Za sve korisnike osiguran je ručak.

U ovoj školskoj godini projekt će,
počevši u listopadu, pohađati 20 učenika OŠ Nikola Tesla. Troškove jednog
provoditelja u jednakom udjelu snosit će Ministarstvo socijalne politike i
mladih, a trošak drugog provoditelja snosit će Grad Rijeka. Kako je rečeno na
kolegiju gradonačelnika, riječ je o vrijednom projektu koji doprinosi
umanjivanju socio-ekonomskih razlika među učenicima, olakšava im uspješno
završavanje osnovne škole te ostvarenje svog potencijala, kao i
osamostaljivanje za život pa je potrebno nastaviti pružanje podrške projektu
kako bi djeca mogla nastaviti u prijateljskom i poticajnom okruženju razvijati
pozitivan odnos prema učenju i školi, stjecati nova znanja i vještine što
značajno doprinosi njihovom psihofizičkom razvoju, kao i školskom uspjehu.

Grad Rijeka će u školskoj 2016./2017. godini sufinancirati
plaću za jednog provoditelja ovog programa u ukupnom iznosu od 32.500,000 kuna
do prosinca 2016. godine.