Studenti

Ovim projektom novi
saziv Studentskog zbora, čiji je predsjednik Aleksandar Šušnjar s Filozofskog
fakulteta, a zamjenica Hana Grubišić s Učiteljskog fakulteta, počinje sa svojim
aktivnostima. Iako nastava počinje tek početkom listopada, cilj je povezati
studente i pokazati im kako Sveučilište funkcionira već prvi vikend studiranja.

Kamp za brucoše
zamišljen je kao trodnevno druženje novoupisanih studenata sa starijim
studentima, ali i međusobno, kako bi se upoznali te brže i lakše prilagodili
novoj sredini u kojoj se još nisu snašli. Sam je kamp osmišljen na način da su
studenti podijeljeni u grupe koje vode stariji studenti. Organizirane su radionice
po pojedinim fakultetima, odjelima i smjerovima koje će novim studentima
pružiti najvažnije informacije o onome što ih čeka i upoznati ih sa svim
prilikama i mogućnostima koje studiranje nudi, kao i sportska i teambuilding
druženja. Cijelo je događanje začinjeno i zabavom, a odvijat će se u Lanterni
kraj Poreča i to od 3. do 5. listopada.

Upisi u ljetnom roku
su završili, a na Sveučilištu u Rijeci ostalo je slobodno 264 mjesta. Za
početak akademske godine bit će organizirana i predavanja i radionice za
brucoše na samom Sveučilištu, a početak nastave će proslaviti i na već
tradicionalnoj Sveučilišnoj brucošijadi.