Kupci plina, koji do kraja ožujka nisu odabrali tržišnog opskrbljivača, od 1. travnja automatizmom su prebačeni u bazu korisnika Gradske plinare Zagreb Opskrba. Rezultat je to liberalizacije tržišta i natječaja koje je provela HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija). Za sve kupce javne opskrbe koji su automatizmom prešli na GPZ Opskrbu, Energo je prema zakonu obvezan dostaviti stanje njihovog brojila novom opskrbljivaču, kako bi se razgraničila potrošnja.

Manjem dijelu kupaca, čiji plinomjeri nisu bili dostupni za očitanje u, od regulatora propisanom vremenskom periodu, Energo je računalno procijenio potrošnju, zaključno s 31. ožujkom ove godine. Procjena se temelji na ranijoj potrošnji svakog obračunskog mjernog mjesta, a tim će se kupcima dostaviti obračun.

Ukoliko korisnici koji dobiju obračun smatraju da procijenjena potrošnja značajnije odstupa od stvarne, iz bilo kojeg razloga, Energo ih poziva da ne podmiruju dostavljeni račun, već da jave stvarno stanje potrošnje. Kad Energo utvrdi stvarno stanje na plinomjeru, napravit će novi obračun do 31. ožujka ove godine i dostaviti ga korisniku.

Korisnici mogu posjetiti i web stranicu www.energo.hr, iskoristiti priliku i pridružiti se ostalim korisnicima Energa, budući da je u tijeku akcija Ostanimo zajedno, koja nudi značajne pogodnosti.