Sretna vam godina nova!

Listu želja za iduću godinu što se tiče Mjesnog
odbora Podvežica, možete sam dovršiti, jer biti će raspisan natječaj za
Riječko lokalno partnerstvo (gdje je potreban i vaš mali doprinos), kao
i natječaj za listu podvežičkih komunalnih prioriteta  (koja se
sastavlja prema vašim prijedlozima).

Oznake