U sklopu projekta dobrosusjedske i međugeneracijske pomoći volonteri će starijim i nemoćnim osobama pomagati u kućanskim poslovima, nabavci hrane i sl., sitnim kućnim popravcima, nošenju težih predmeta, ali i družiti se s njima.

Ponovni poziv starijim građanima, ali i bolesnim i nemoćnim osobama te osobama koje žive same uputile su voditeljica projekta Jagoda Mozetić, predsjednica Udruge umirovljenika Rijeke Ana Turak, predsjednik Kluba umirovljenika i starijih osoba Srdoči Luka Vuković te Ankica Perhat, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, koji osigurava sredstva za provođenje projekta.
 
Riječ je o pilot projektu dobrosusjedske i međugeneracijske pomoći, koji će krenuti 15. ožujka, a trajat će tri mjeseca. Nakon prve prezentacije sredinom siječnja i upućenog poziva volonterima i budućim korisnicima, javio se veći broj volontera nego mogućih korisnika. Naime, plan je u projekt uključiti 20-ak starijih i nemoćnih osoba te otprilike jedan broj volontera svih dobnih skupina s područja Srdoča. Pretpostavlja se da na području Srdoča ima preko 40 osoba kojima bi pomoć zajednice bila potrebna – radi se o socijalno najugroženijem dijelu stanovništva, koji zbog bolesti, invaliditeta, nezaposlenosti ili drugih nedaća nalazi u naročito teškim prilikama.
 
Razlozi slabijem odazivu korisnika, a javilo ih se tek dvoje, vjerojatno su nepovjerenje, sram ili možda neinformiranost, čak i kod osoba kojima bi pomoć zasigurno dobrodošla. Stoga su organizatori projekta pozvali potencijalne korisnike da zatraže pomoć i otvore vrata volonterima, koji bi im pomogli u svakodnevnim životnim aktivnostima, kao što su, primjerice, nabava namirnica, pratnja kod odlaska liječniku, dostava ili čitanja knjiga i novina osobama slabijeg vida, plaćanje računa, noćenje težih predmeta, pomoć pri otklanjanju manjih kvarova u stanu, zajednička šetnja, društvene igre u stanu korisnika (šah, karte i sl.), kontakti s nadležnim službama u cilju ostvarivanja određenih prava (Grad Rijeka, komunalna društva…), i sl. Vrsta i vrijeme pružanja potpuno će se prilagoditi potrebama korisnika.
 
Potencijalni korisnici mogu se prijaviti:

    * liječnici opće prakse, patronažnim medicinskim sestrama, socijalnim radnicima i župniku s područja Srdoča
    * pozivom na tel. broj 626-253, ponedjeljkom od 15 do 17 sati i četvrtkom od 9 do 11 i od 17 do 18 sati kada je organizirano dežurstvo članova Kluba za umirovljenike i starije osobe Srdoči.

Također, poslani su leci na adrese 44 korisnika Socijalnog programa Grada Rijeke (osobe s invaliditetom, bolesni, nemoćni), kako bi ih se informiralo o projektu i mogućnostima uključenja.
 
Treba naglasiti da će volonteri, u suradnji s Udrugom za razvoj civilnog društva SMART, biti posebno educirati za ovaj oblik rada i volontirati pod nadzorom voditelja projekta koji korisnicima jamče povjerljivost i sigurnost.
(S.R.)