Snijeg

Gradski centar Osejava u Makarskoj izvijestio je da na staroj makadamskoj cesti preko prijevoja Staze na Biokovu, kojom se nakon pada kamenog odrona na Stupici prometuje za lijepa vremena, ima snijega koji se ne čisti pa se vozačima ne preporučuje vožnja tom cestom.

Stara cesta preko Biokova izgrađena u 19. stoljeću, kojom se prometovalo između Makarske i Vrgorca sve do završetka državne ceste D 512 šezdesetih godina prošlog stoljeća, ne čisti se od snijega zbog makadama dugog osam kilometara od prijevoja Staze do zaseoka Saranača, rekao je nadcestar županijskih cesta Velibor Erceg.

Vozačima je preporučio smjerove Makarska–Ploče–Vrgorac ili Makarska–Šestanovac i autocestom do Vrgorca jer bi, kako je rekao, vožnja preko Biokova u zimsko doba bila opasni izazov.

Oznake

Kalendar događanja