Sveučilište u Rijeci

Osim sa studijima, imaju se mogućnost upoznati i sa ostalim sastavnicama studentskog života poput Sveučilišne knjižnice, Studentskog centra i Riječkog športskog sveučilišnog saveza.

Smotra traje još danas, 15.12. od 10 do 19 sati u holu
zgrade Građevinskog fakulteta na Trsatu.