Dioki

Sindikat navodi da zaostale plaće nisu isplaćene do danas te da se dug prema radnicima svakim danom povećava. Izražena je bojazan da će se rješavanje agonije DINA-e i DIOKI-ja produljiti toliko da će se uništiti svaka komercijalna i tehnička mogućnost ponovnog pokretanja proizvodnje.

U otvorenom pismu sindikat navodi da su obećanja ministara bila razlog odustajanja radnika DINA-e od sindikalnih akcija, poput najavljene blokade ulaza u tvrtku i napuštanja postrojenja. Sad se pokazuje da ta obećanja, kao i odluka Vlade o zamjeni potraživanja za vlasničke udjele, odnosno o ulasku HŽ Cargo i HEP-a u vlasničku strukturu DIOKI-ja, nisu bilo nikakvo jamstvo rješavanja problema, ističe sindikat.

Naglašava se da je dug prema radnicima u DINA-i narastao na gotovo šest plaća, potpisi ugovora sa strateškim partnerima su zaustavljeni do objave konačnog rješenja društva, a ponovna blokada računa je onemogućila servisiranje i najmanjih tekućih obveza, među kojima i naknada za prijevoz radnika na posao a to ponovno dovodi u pitanje sigurnost lokacije.

Sindikalisti navode da radnici DINA-e i dalje redovno dolaze na posao i čuvaju imovinu, kako navode „nepoznatog vlasnika, odnosno vjerovnika” a za to mjesecima ne dobivaju plaću.

Radnici više ne žele imati razumijevanja za ovu situaciju i ne žele čekati dok se vjerovnici dogovaraju o podjeli vlasništva i budućoj koncepciji poslovanja te mogu imati strpljenja samo ako se trenutno osiguraju novci za isplatu minimalno jedne plaće, navode sindikalisti DINA-e u otvorenom pismu izražavajući spremnost organiziranja sindikalnih akcija ako bude potrebno.