Sanirana oštećena ograda na Svetom Kuzmu

Ograda se nalazi uz glavnu cestu koja vodi iz Svetog Kuzma prema Škrljevu.

(J.R.)