Radovi su izvršeni prema usvojenom Planu raspodjele sredstava za
komunalne prioritete na području MO za 2014. godinu.

(J.O.R.)

Oznake