sanacija kolnika

  • Ulica Orlići od k.br. 47 prema Područnoj školi Draga
  • Ulica Brig od k.br. 71/6 do k.br. 73/9
  • Ulica Brig od k.br. 79 do k.br. 79 A
  • Ulica Tijani kod kućnog br. 49

Kontakt broj izvođača radova: Kvarner graditeljstvo d.o.o. tel: +385 51 648 008