Predsjednik SIK-a Bruno Bulić ustvrdio je da je program Vlade za gospodarski
oporavak neprovediv ocijenivši da je teret krize trebalo prebaciti s radništva
na oporezivanje kapitalne dobiti.

Rekao je da članovi Vlade ne znaju ništa osim prodavati vrijednost zemlje
ili ih davati u koncesiju da se drugi bogate. Kazao je da bi sve strateške
grane Hrvatske, ubrojivši tu vodoopskrbu, šume, brodogradnju, sve vezano uz
more te opskrbu električnom energijom, morale biti u državnim rukama, odnosno
da se ne bi smjele privatizirati.

Bulić je rekao da hrvatskim medijima vladaju
bogati pa se nastoji stvoriti slika da je samo bogatima teško.
Elektronski
mediji imaju zadatak udarati ljudima u glave, kazao je, poručivši okupljenima
da prate informativne programe s oprezom.

Predsjednik SIK-a je ustvrdio da svjetske financijske krize uopće nema,
kazavši da novaca nikada više nije bilo. O postojanju krize lažu nas
političari, naveo je, ocijenivši da je jedino rješenje u promjeni društvenog
sustava odnosno napuštanju liberalnog kapitalizma.

Na skupu su govorili još i predstavnica Nezavisnih hrvatskih sindikata Tanja
Jusić te Udruge umirovljenika Rijeka Ana Turak.

Po novinarskoj procjeni na skupu je bilo između 300 i 400 građana.