Rijeka na Korzu uz ‘Ulične svjetiljke’
Foto: HNK Rijeka

Članovi prve momčadi HNK Rijeka Vedran Jugović, Alex Fernandez, Bekim Balaj i Josip Ivančić na trenutak su postali i prodavači te su i na taj način pomogli štićenicima prihvatilišta za beskućnike ‘Ruže sv. Franje’.

Naime prodavači  primjeraka „Uličnih svjetiljki”, čija je cijena 8 kuna, pola iznosa cijene zadržavaju, a pola cijene ostaje za troškove izdavanja sljedećeg broja časopisa, čime se časopis samofinancira.