Hacker + Binarni Kod

Poslovna akademija Rijeka
dobila je domaćinstvo pete po redu međunarodne ljetne škole  (5th Summer School on Applications of Smart
and Connected devices senZations’10) koja se bavi znanstveno-stručnim aspektima
bežičnih senzorskih mreža i koja se po prvi put održava u Hrvatskoj. 

Poslovna akademija Rijeka
oko organizacije ovog događaja  surađuje
sa udrugom MIPRO te Veleučilištem u Rijeci i Tehničkim fakultetom, Sveučilišta
u Rijeci.

“SenZations“ ljetna škola
postala je nezaobilazan događaj za mlade znanstvenike diljem Europe. Pokriva
raznovrsna područja – od bežičnih senzorskih mreža M2M do Internet of Things i
njihovih aplikacija uz nazočnost vrhunskih predavača,  renomiranih istraživača i znanstvenika s
fakulteta te i iz gospodarstva.