Grad Rijeka danas je objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva za što je u proračunu osigurano 2 milijuna kuna, najavili su danas na konferenciji za medije gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel, pročelnik Odjela za poduzetništvo Andrija Vitezić i savjetnik za izradu i provedbu programa u Odjelu za poduzetništvo Dario Dobrilović.

Javni poziv je objavljen na web stranici Grada Rijeke, a
obavijest o tome i u dnevnom tisku. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava,
a najkasnije do 30. srpnja 2017. godine.

„Važno je prijaviti se što prije jer će se tim redoslijedom
i dodjeljivati bespovratna sredstva“, rekao je gradonačelnik Obersnel, dodajući
da je Grad Rijeka od 2008. godine, odnosno početka realizacije programa,
dodijelio preko 800 subvencija u vrijednosti od oko 10,5 milijuna kuna. U
naredne četiri godine, istaknuo je gradonačelnik, iznos subvencija će se i
udvostručiti. Naime, prema planu realizacije mjera subvencioniranja poduzetnika
do 2020. godine, planirano je postupno povećanje sredstava u proračunu za ovu
svrhu s ciljem da se u četiri godine osigura ukupno 11 milijuna i 300 tisuća
kuna. Tako je u projekciji proračuna za iduću godinu planirano 2,5 milijuna
kuna, godinu kasnije 3 milijuna kuna i konačno u 2020. godini 3,5 milijuna
kuna.

Također, u proračunu za 2017. godinu za dodjelu nepovratnih
subvencija osigurano je zapravo 2 milijuna i 300 tisuća kuna. „Preostalih 300
tisuća kuna koje neće biti iskorištene temeljem ovog Javnog poziva, poduzetnici
će moći iskoristiti kroz poseban Javni poziv koji će biti raspisan u suradnji
sa Zakladom FIPRO“, dodao je gradonačelnik Obersnel. Zaklada FIPRO osnovana je
s ciljem financijske potpore izradi prototipova, odnosno tehnološki naprednijih
proizvoda i usluga, a njezin rad danas uz Sveučilišta u Rijeci trajno podupiru
Grad Rijeka te Primorsko-goranska županija.

Danas objavljeni Javni poziv iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke obuhvaća devet mjera usmjerenih
na razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti riječkih poduzetnika te ostvarivanja
dodatnog praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu. Sustav
nepovratnih subvencija (potpora malih vrijednosti) provodi se kroz dodjelu
potpora u visini od 50 % do 80% realiziranih troškova (ovisno o pojedinoj
mjeri). Maksimalni iznos subvencije ovisi o pojedinoj mjeri i kreće se u
rasponu od 15 pa do 100 tisuća kuna.

Prijava online – prijava bez papira

Grad Rijeka u odnosu na ranije godine uveo je i važnu novinu
prijavitelji prijavu podnose u online obliku, i to putem portala e-usluga, a šira informacija i link
za prijavu
dostupni su i na naslovnici portala Grada Rijeke.

Potrebno je da prijavitelji na Javni poziv izrade svoj
korisnički račun, odnosno registriraju se putem Informacijskog servisa Grada Rijeke te ispune elektronički obrazac
prijave kojeg šalju zajedno s potrebnom dokumentacijom prethodno učitanom sa
svog računala. Neposredno nakon slanja prijave, prijavitelj na upisanu e-mail
adresu (koju je naveo u e-obrascu) dobiva potvrdu zaprimanja prijave te podatke
za praćenje tijeka obrade; klasu i kod za praćenje e-Predmeta u e-Uredu, kojem
se također pristupa putem Informacijskog servisa Grada Rijeke.

Radi pojednostavljenja prijave, od ove se
godine ne dostavljaju rješenja o upisu u odgovarajući registar upisa. Pored
toga, prijavitelji moraju voditi računa da minimalni iznos pojedinačnog računa
kojeg prilažu mora biti isti ili veći od 500,00 kuna bez PDV-a.

Kako bi se poduzetnicima dala mogućnost da se upoznaju s
procedurom prijave i vrijeme za izradu korisničkog računa za prijavu na
Informacijski servis grada Rijeke, prijave na Javni poziv zaprimat će se od 25.
travnja 2017. godine, u 8 sati. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a
najkasnije do 30. srpnja 2017. godine.

Poduzetnicima koji su uključeni u sustav “sms
info-poduzetnik” i koji su iskazali interes za dobivanje informacija o javnim
pozivima, obavijest o objavljenom Javnom pozivu upućuje se i putem tog sustava.
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 209-214, 209-592 i
209-590.

Poduzetnici se mogu prijaviti za:

 • Subvencioniranje
  certificiranja proizvoda i procesa
 • Subvencioniranje
  izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta
 • Poticanje
  udruživanja gospodarskih subjekata
 • Subvencioniranje
  uvođenja sustava i aplikacija pri odlučivanju, upravljanju i elektronskom
  poslovanju
 • Subvencioniranje
  troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna
 • Subvencioniranje
  nabave i ugradnje strojeva i opreme
 • Subvencioniranje
  inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
 • Subvencioniranje
  troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske
  unije
 • Subvencioniranje
  troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.