Prema
riječima pročelnika Ivana Šarara, na dosad treći po redu Javni poziv
Odjela gradske uprave za kulturu, objavljenom 2. veljače 2016., odazvalo
se ukupno 13 prijavitelja.

Kulturno vijeće za nakladničku,
knjižnu i knjižničnu djelatnost, kojeg čine Lea Lazzarich, Niko
Cvjetković i Viktorija Bauer, na sjednici održanoj 1. travnja 2016.
procijenilo je sve pristigle prijave, te među njima odabralo rukopise
Zorana Krušvara, Kristine Posilović i Josipa Potnara.

Pročelnik
Šarar na današnjem gradonačelnikovom kolegiju podsjetio je na tešku
situaciju u kojoj se nalazi riječko književno stvaralaštvo zbog čega je
Odjel za kulturu još 2014. godine i krenuo s pilot projektom poticanja
književnog stvaralaštva na lokalnoj razini, za koji je u Proračunu Grada
Rijeke predviđen iznos od 45.000 kuna.