undefined

Kako je kazao zapovjednik Hinko Mance, proteklu godinu
postrojba je uprihodovala 29,04 milijuna kuna, a nakon što im je dio viška
prihoda poslužio za pokriće manjka iz prethodnih godina, u 2018. godini
prenesli su 1,39 milijuna kuna koji će poslužiti za podmirivanje redovnog poslovanja
te nabavku potrebne opreme.

Najveći dio prihoda, 16,2 milijuna kuna, čine
decentralizirana sredstva državnog proračuna, potom sredstva gradskog proračuna
za financiranje vatrogastva iznad državnog standarda u iznosu od 7,8 milijuna
kuna te ostali prihodi. Najveći dio rashoda odnosi se na troškove za zaposlene
te nabavku opreme, pa je tako u protekloj godini nabavljena različita oprema u
iznosu od 602 tisuća kuna, a daljnje opremanje postrojbe nastavlja se i u 2018.
godini.

Postrojba je u 2017. godini izvršila ukupno 1219
intervencija. Ukupno je bilo 658 požara, a obavljena je i 545 tehničkih
intervencija. Na području grada Rijeke izvršeno je 1003 intervencije, u
„riječkom prstenu” 210, dok je kroz ispomoć u prošlogodišnjim požarima u
Dalmaciji odrađeno 6 intervencija. Najveći broj požara nastao je na požarima
kontejnera za otpad – 174, otvorenom prostoru – 138 te na dimnjacima i
dimovodnim kanalima – 138. Požara stambenih objekata bilo je 52. Ukupno je
izvršeno 10% više intervencija nego u 2016. godini, što ne odudara od
prosječnog broja intervencija u posljednjih pet godina.

undefined „Vjerujemo kako je
razlog što protekle godine, za razliku od nekih dijelova Hrvatske, nije bilo
velikih požara na otvorenom prostoru, u dobroj pripremi,“ kazao je Mance. Tako protekle
godine, zbog dobre suradnje s HŽ Infrastrukturom, nije bilo većih požara uz
prugu, a tijekom ljetne požarne sezone obavljano je motrenje i ophodna šumskih
predjela te posebna dežurstva u popodnevnim i večernjim satima u dobrovoljnim
vatrogasnim društvima Drenova i Sušak. Nije bilo niti većeg broja intervencija
uzrokovanih jakim vjetrovima ili obilnim oborinama, a na intervencijama nije
bilo težih ozljeđivanja vatrogasaca.

Riječki se vatrogasci kontinuirano osposobljavaju i školuju,
pa su tako protekle godine sudjelovali u vatrogasnim vježbama posvećenim
gašenju požara na otvorenim prostorima, ali i načinima zbrinjavanja migranata.

Uz navedene aktivnosti i intervencije, vatrogasci su
odradili 33 preventivna osiguranja kulturnih i sportskih manifestacija koje su
se tijekom godine održavale u Rijeci te su 144 puta osiguravali helikopterske
medicinske letove na protekle godine uređenom helidromom Delta.

Zahvalivši se svim vatrogascima na uspješno odrađenoj
godini, gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako, unatoč činjenici da je
protekle godine zabilježeno 658 požara, zbog dobrog rada vatrogasaca građani gotovo
i da nisu bili svjesni te činjenice da se radi o prosječno gotovo dva požara
dnevno. Gradonačelnik se osvrnuo na velik broj paljenja kontejnera za odlaganje
otpada, istaknuvši kako se radi o skupim nestašlucima, budući da ne samo da se
nakon takvog požara mora nabaviti novi kontejner, već i sama intervencija
vatrogasaca nosi troškove.