Sudjelovalo je 4.799 studenata sa 148 sveučilišta iz 70 zemalja svijeta, među kojima i 56 studenata s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Studenti su radili u timovima, u prosjeku sa šest članova iz različitih dijelova svijeta.

Radeći u globalnim virtualnim timovima studenti su izrađivali poslovni plan za jednu od 12 kompanija uključenih u X-Culture projekt. Kao potporu izradi planova studenti su mogli
sudjelovati i na webinarima direktora ili vlasnika tih poduzeća. X-Culture predstavlja priliku studentima da nauče više o samom poslovanju, povijesti, proizvodima, kao i da postavljaju pitanja i dobiju povratne informacije.

Zbog svoje širine i obuhvata, projekt je veoma zahtjevan. Glavni cilj projekta nije samo izrada poslovnog plana, već i učenje komunikaciji u različitim vremenskim zonama, rokovima za
predaju, koordinaciji među ljudima po cijelom svijetu…

Najbolje su birali direktori i vlasnici kompanija koje sudjeluju u projektu, a među članovima 40 najboljih timova je i sedam studenata riječkog Ekonomskog fakulteta: Antonio Piljan (tim 35, klijent Bliive, Kolumbija); Ivona Prosen (tim 43, klijent: Laser Wall, Italija); Ivona Šimičić (tim 44, klijent Adventure Addicted, Italija); Marko Furić (tim 48, klijent Laser Wall); Matea Ivić (tim 49, klijent Ultraspecialisti, Italija); Valentina Buršić (tim 54, klijent: Laser Wall, Italija); Deiana Gergova (tim 416, klijent: Packing SAS, Kolumbija).

Navedeni studenti su zajedno sa svojim timovima izradili najbolje poslovne planove, a ocijenili su ih sami direktori poduzeća za koja su ih izrađivali. X-Culture će ih posebno nagraditi certifikatima, kao i pozivom na globalni X-Culture simpozij koji se ove godine
održava u Calgaryu u Kanadi.