Maja Tatalović, Maja Uršić Staraj i Igor Bajok
Maja Tatalović, Maja Uršić Staraj i Igor Bajok

Po četrnaesti put zaredom Grad Rijeka i Udruga Delta provode
projekt „Akcija za 5!“ namijenjen učenicama i učenicima riječkih srednjih škola
koji na jedan dan simuliraju rad Gradskog vijeća (priprema projekata, debata,
glasovanje). Cilj projekta je omogućiti mladima razvijanje sposobnosti
potrebnih za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj
razini.

Centralni dio “Akcije za 5!”, što će se sutra održati u
Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, najavili su Maja Tatalović, savjetnica za
suradnju s civilnim društvom i projektima financiranim iz EU Grad Rijeka, Maja
Uršić Staraj, izvršna direktorica Udruge Delta, te Igor Bajok, trener i
konzultant Udruge za razvoj civilnog društva SMART.

Na završnoj prezentaciji projekata učenici sami biraju najbolji projekt, koji će uz
financijsku podršku Grada Rijeke te tehničku podršku Udruge DELTA realizirati
nagrađena grupa srednjoškolaca. Proglašenje pobjednika je u 18 sati.

Za koordinaciju na nivou Grada Rijeke zadužen je
Ured Grada, uz sudjelovanje predstavnika gradskih odjela koji će grupama
srednjoškolaca biti dostupni za eventualne dodatne informacije telefonom ili
putem e-maila. Grad Rijeka će im za potrebe osmišljavanja projekata omogućiti
korištenje telefona, računala i drugih potrebnih materijala. Ured Grada kao
koordinator projekta je za realizaciju ovoga projekta osigurao 25.000,00 kuna u
Proračunu Grada Rijeke.

Ove se godine „Akcija“ održava u sklopu projekta “Nova
pravila igre” čiji je nositelj udruga za razvoj civilnog društva
SMART. Sredstva za njegovu provedbu osigurana su u okviru
Švicarsko-hrvatskog programa suradnje kroz natječaj Osnaživanje doprinosa
organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje
ekonomske i socijalne kohezije.

Ukupna vrijednosti projekta iznosi 1.247.191,38 kuna, a
sufinancira ga Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt se provodi s
partnerima: Udruga SMART, Centar za kulturu dijaloga, Društvo „Naša djeca“
grada Gospića, Gradska knjižnica Rijeka, Srednja škola Ambroza Haračića,
Osnovna škola Nikola Tesla i Grad Rijeka.

Više o projektu „Nova pravile igre“ i o Udrugama na linku Udruga Delta, Udruga SMART, „Nova
pravile igre“
.