Riječki hospicij obilježio treću godišnjicu osnutka

Riječki Hospicij “Marija Kozulić“ ustanova je
palijativne zdravstvene skrbi, cjelovite skrbi za one čija bolest više
ne reagira na postupke liječenja. Stacionarna palijativna skrb
namijenjena je umirućima, tj. onima kojima prema prosudbi liječničkog
tima preostaje još najviše tri mjeseca života. Riječki hospicij je prvi
hrvatski hospicij, čiji je osnivač Caritas Riječke nadbiskupije, a
suosnivači Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija.

Udruga
žena operiranih dojki Nada obilježava dvadeset godina djelovanja. Cilj
Udruge je kroz svoj rad okupiti, educirati i pružiti psihološku, pravnu,
logističku, humanitarnu pomoć i fizioterapiju što većem broju žena
oboljelih i liječenih od raka dojke kao i njihovim obiteljima i drugim
zainteresiranim osobama.

Gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel istaknuo
je kako uspjeh hospicija leži u trudu i entuzijazmu kako svih
zaposlenika tako i brojnih pojedinaca i institucija koje sudjeluju u
njegovom radu. Gradonačelnik je rekao kako je još prije otvaranja
hospicija, kako bi umirući pacijenti imali barem dijelom osiguranu
palijativnu skrb, Grad Rijeka podržavao provedbu programa palijativne
skrbi putem terenskih timova u sklopu Doma zdravlja Primorsko-goranske
županije, a koji od početka rada hospicija u njemu imaju svoje sjedište.
Također je rekao da veliku ulogu u promicanju zdravstvene skrbi imaju i
brojne udruge koje djeluju na području Grada Rijeke istaknuvši Udrugu
Nada koja slavi 20. obljetnicu djelovanja.