antigona

Temeljena na istoimenoj starogrčkoj Sofoklovoj tragediji ova predstava
donosi priču o heroini koja se suprotstavlja vlasti i zakonu u želji da
zaštiti i posluša zakone više od ljudskih, što, naravno, vodi tragičnom
ishodu.

No, istodobno se predstava, prema riječima dramaturginje Laure
Marchig, iz sadašnjeg trenutka bavi i pitanjem: “Bi li se začudila
Antigona kad bi saznala da je postala izlikom suvremenim filozofima i
piscima koji nas pozivaju da preispitamo izvjesnosti svijeta, ideju koju
smo stvorili o pojmu demokracije od pamtivijeka, ali naročito iz
vremena Francuske revolucije i koji nas upozoravaju na opasnosti koje
proizlaze od same demokracije?”

U predstavi redatelja Ozrena Prohića, u obradi dramaturginje
Laure Marchig, igrali su Elena Brumini, Elvia Nacinovich, Bruno
Nacinovich, Rosanna Bubola, Giuseppe Nicodemo, Alida Delcaro, Giulio
Settimo, Leonora Surian i Miriam Monica.