Gradski toranj, Gradska ura,

U
skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i očekivanim ostvarenjem do kraja
godine, Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke gradonačelnik Vojko
Obersnel predložio je povećanje visine Proračuna u 2016. godini za 33.398.000
kuna, odnosno za 3,7% u odnosu na početni proračun, koji sada iznosi
924.233.000 kuna. Tekući prihodi i primici Proračuna Grada Rijeke predloženi su
u manjem iznosu od tekućih rashoda i izdataka za 3.167.629 kuna i iznose
921.065.371 kuna.

Nadalje, predloženo je i povećanje visine Projekcije proračuna za 2017. godinu
za 38.575.874 kuna ili za 4,5% u odnosu na početnu projekciju za 2017. godinu,
dok se visina Projekcije proračuna za 2018. godinu smanjuje za 16.022.742 kuna
ili za 1,7% u odnosu na početni iznos.

Kako je na kolegiju pojasnio gradonačelnik Obersnel, rebalansom se predlaže
povećanje svih vrsta prihoda i primitaka te rashoda i izdataka. Najveće povećanje
odnosi se na prihode poslovanja pa je shodno tome najveće povećanje na
rashodima poslovanja. Kod prihoda najznačajnija povećanja odnose se na porezne
prihode (7,7 mil. kuna), prihode od komunalnih doprinosa i naknada (6,0 mil.
kuna) te primitke od zaduženja (6,5 mil. kuna). Što se rashoda tiče,
najznačajnija povećanja odnose se na materijalne rashode (11,0 mil. kuna) i
kapitalne rashode (9,7 mil. kuna). U Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu, po
prvi put su uključeni cjeloviti financijski planovi proračunskih korisnika,
odnosno ukupni prihodi i rashodi svih 80 proračunskih korisnika Grada Rijeke.

Budući da rebalans Proračuna Grada Rijeke za 2016. prati i izmjena čitavog niza
dokumenata vezanih izvršenje proračuna, gradonačelnik je na Gradsko vijeće uputio
i Prijedlog korekcije projekcija proračuna za 2017. i 2018. godinu kao i
Izmjene Odluke o izvršenju proračuna.

Skip to content