undefined

Na ekspedicijski izazov Bolivia 2013. otputovati će 8 osam
članova RAK-a, i u trajanju od mjesec dana u području Kraljevskih Cordillerea gdje
će pokušati ispenjati 6 vrhova do cca. 6500 mnv. Pri samom projektu poštivati
će se dosadašnja tradicija ekspedicija, a sva organizacija i provedba izvesti
će se u vlastitom aranžmanu –  neće se
koristiti usluge agencija, vodičkih službi, hotela u planini i žičara.

Ciljevi ekspedicije:
Chacaltaya 5300 m
Murarata 5868 m
Huayna Potosi 6088 m
Ilimani 6439 m
Tarija 5060 m
Pequeno Alpamayo 5370 m

Period od početka srpnja do početka kolovoza provesti će se
u području grada La Paza i u dolini Condoriri za koju se kaže da je jedna od
najljepših dolina na svijetu. 

Članovi ekspedicije su Težak Zorana, Buljan Marko, Devčić Vedran,
Prokop Bojan, Šorić Tonči, Vidić Ivan, Zorzenon Nino i Vikić Elvis.