Pomorska policija

Akcija je provedena jučer u
cilju sigurnosti plovidbe s posebnim naglaskom na kontrolu pomorskog
dobra, a sudjelovalo je 27 djelatnika riječke Lučke kapetanije sa četiri
brodice.

Pregledano je 26 domaćih i 49 stranih plovila te je obavljeno 93
inspekcijska pregleda pomorskog dobra. Također, obavljene su tri
kontrole škole ronjenja, te 30 kontrola nad kupačima i roniocima, navode
iz Ministarstva.