Semafor, promet

Ulica Fiumara, Trg bana Jelačića, Scarpina ulica, Ribarska ulica,
Ulica Ivana Zajca, Ulica Riva, Ulica I. Henckela, Trpimirova ulica,
Adamićeva ulica, Splitska ulica, Zadarska ulica, Trg Žabica, Krešimirova
ulica, Ulica Podmurvice, Zvonimirova ulica, Liburnijska ulica, Istarska
ulica, Opatijska ulica . Uspostavlja se privremena regulacija prometa sjevernim koridorom grada Rijeke.

Parkiralište Putnička obala neće biti dostupno za korištenje, a
parkiralište Delta moći će se koristiti, uz pristup isključivo iz
Šetališta A. K. Miočića i uz kraća vremenska ograničenja. 

Međugradski javni prijevoz preko Autobusnog kolodvora Žabica prometovat će s kraćim zakašnjenjima.

Linije gradskog i prigradskog javnog prijevoza prometovat će privremenim trasama kako slijedi:

LOKALNE LINIJE

SMJER: ISTOK – ZAPAD

 • Linija 1 od Titovog trga – Grohovčeva – „Sjeverni koridor“– Čandekova – Nova cesta – Lozičina (Baredice) – okretište linije 2A,
 • 1A od Terminala Delta – Grohovčeva – „Sjeverni koridor“– Čandekova – Nova cesta – Lozičina (Baredice) – okretište linije 2A,
 • 2, od Titovog trga – „Sjeverni koridor“ –  Čandekova – Nova cesta – Lozičina (Baredice) – Srdoči
 • 3, od Terminala Delta – Grohovčeva – „Sjeverni koridor“ – Čandekova – Nova cesta – Šumci – Grbci
 • 3A, od Terminala Delta – Grohovčeva – „Sjeverni koridor“ – Čandekova – Nova cesta – Bezjaki
 • 4, prometuje redovitom trasom do križanja Žrtava
  fašizma – Fiumara. Na križanju se uključuje na privremenu trasu:
  „Most-spomenik“ – Titov trg – „Sjeverni most“ – Grohovčeva – sjevernim
  koridorom do križanja s Prvomajskom, gdje se uključuje na redovitu trasu
 • 5, od Terminala Delta – Grohovčeva – „Sjeverni koridor“ – Prvomajska, gdje se uključuje na redovitu trasu 
 • 6, od Titovog trga – Grohovčeva – „Sjeverni koridor“ – Čandekova – redovitom trasom do Krnjeva
 • 7, 7A od Titovog trga – Grohovčeva – „Sjeverni koridor“ – Vukovarska – redovitom trasom do Hosti/Pehlina
 • 8, prometuje skraćeno i to na relaciji
  Trsat-Školjić, u polasku sa Školjića kretat će prema kontrolnom vremenu
  sa stajališta na Titovom trgu,
 • 13, prometuje redovitom trasom do Titovog trga
  gdje skreće lijevo na „Srednji most“, Šetalište A. K. Miošića, Brajdica i
  D404 na Terminal Deltu.
 • KBC, prometuje redovnom trasom do Titovog trga i
  dalje Grohovčeva – sjeverni koridor – Nikole Tesle – i prije semafora
  desno u Cambierijevu. 

SMJER: ZAPAD – ISTOK

 • 13, prometuje s Terminal Delta redovitom trasom
 • Sve linije u povratku prometuju istom trasom do
  križanja Ž. fašizma/Fiumara gdje se uključuju na redovitu trasu prema
  Šetališta A. K. Miošića i dalje.
 • Sve linije koristit će se postojeća autobusna stajališta na „Sjevernom koridoru“.

ŽUPANIJSKE LINIJE

Za vrijeme održavanja utrke sve linije polaze/odlaze Terminala Delta. Zadnji polazak redovitim trasama s Delte i Jelačićevog trga je u 8,00 sati. Nakon toga linije prometuju na slijedeći način.

LINIJE 10, 10A, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 27 i 29

POLAZAK

Redovitom trasom.

POVRATAK

U povratku autobusi prometuju redovitom trasom do Titovog trga gdje
skreću lijevo na „Srednji most“, Šetalište A. K. Miošića, Brajdica i
D404 na Terminal Deltu.

LINIJE 11, 18, 18B, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30 i 32

POLAZAK

Autobusi polaze s Terminala Delta redovitom trasom te ulicama: Grohovčeva – Žrtava fašizma – Pomerio – F. la Guardie:

 • Linije 11 i 19 uključuju se Prvomajskom na redovitu trasu,
 • Linije 20 i 21 prometuju ulicom V.C. Emina i Vukovarskom na redovitu trasu,
 • Linije 18, 18B, prometuju ulicama V.C.
  Emina – Vukovarskom – Čandekovom – Nova cesta – Baredice i dalje
  redovitom trasom. Privremena stajališta: Tehnički fakultet, Turnić,
 • Linije 22, 23, 28, 30 prometuju V.C. Emina –
  Vukovarskom – Čandekovom – Nova cesta – Baredice zaobilaznicom do
  Matulja i dalje redovnom trasom. Privremena stajališta: Tehnički
  fakultet, Turnić, Zamet križanje, Diračje

POVRATAK

 • U povratku autobusi prometuju istom trasom do križanja
  Žrtava fašizma/Fiumara na „Srednji most“, Šetalište A. K. Miošića,
  Brajdica i D404 na Terminal Deltu.
 • Na svim linijama koristit će se postojeća autobusna stajališta na „Sjevernom koridoru“.

LINIJE 32, 34, 35, 37

 • Linija 32 polazi s terminala Delta trasom:
  Cindrićeva – Titov trg – Školjić – Grohovčeva – Žrtava fašizma – Pomerio
  – F. la Guardie – V.C. Emina – Vukovarskom – Čandekovom – Nova cesta –
  Baredice – zaobilaznicom do izlaza Matulji zatim preko Kuka (rotor),
  Novom cestom do Slatine odakle nastavlja redovnom trasom. Privremena
  stajališta: Tehnički fakultet, Turnić, Zamet križanje, Diračje.
 • Linije 34 prometuje trasom: Slatina — ul.Velog Jože — Nova cesta — Kuk (rotor) — Matulji i dalje redovnom trasom
 • 35A i 37 prometuje trasom: Slatina — ul.Velog Jože — Nova cesta — semafor (Billa) — Pobri i dalje redovnom trasom 
 • Linija 35, za polaske koji prometuju do
  Voloskog, prometuje trasom: Slatina – ul. Velog Jože – Nova cesta – Kuk
  (rotor) u polasku/povratku.

POVRATAK

U povratku linija 32 prometuju istom trasom do križanja Žrtava
fašizma/Fiumara na „Srednji most“, Šetalište A. K. Miošića, Brajdica i
D404 na Terminal Deltu.

Linije 34, 35A i 37 u povratku prometuju istom trasom kao u polasku.