Grafikon Rast

Pozivaju se svi aktivni studenti da pokažu kako svojim mnogobrojnim
izvannastavnim aktivnostima doprinose Sveučilištu u Rijeci. Pravo sudjelovanja imaju
svi studenti Sveučilišta u Rijeci, studentske udruge s djelovanjem na području
Sveučilišta, grupe studenata koje djeluju na sveučilišnoj razini, kao i
studentski zborovi sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Sve što treba je poslati
odgovarajuće vizualne materijale (fotografije, grafikone i sl.) i popratni
tekst te ispuniti prijavni obrazac. Rok za prijavu je 1. travanj (nije šala) u 00.00 sati.  Stručno povjerenstvo odabrat će 20 postera koji će biti izloženi, a voditelji aktivnosti će
dobiti priliku i izložiti svoju aktivnost svim sudionicima te tako ući u
konkurenciju za prve tri novčane nagrade. Trošak dizajniranja i izrade postera
snose organizatori izložbe.

Dodatne
informacije kao i obrazac za prijavu možete pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta
ili možete mailom kontaktirati Sanju Lujić Pirc na msa.uniri@gmail.com.

Riječki
studenti odazovite se ovoj akciji i pokažite svima koliko je studentski život u
Rijeci zanimljiv.