Rampe duž Ul. D. Gervaisa

Svaki pješački prijelaz ih je dobio. Duž ulice
nabrojali smo  šest novih  rampi, kod Vatrogasnog doma, na izlasku iz
Naselja Vulkan (slika dolje lijevo ), kod jedinog dućana u D. Gervaisa,
kod Doma učenika i  kod još dva pješačka do kraja ulice (do izlaska u
Kumičićevu ulicu).

Nadamo se da će vam prolaz ulicom, a naročito prijalez preko pješačkog prijelaza biti lakši.

Oznake