Sportski centar ZametPhoto: 3LHD
Photo: 3LHD

Izložbu su danas postavili učenici Daniel i Paolo.
 Ovo je već četvrta tematska izložba  radova učenika osnovne škole u
ovoj godini koja ima za cilj suradnju škole sa zajednicom  i Mjesnim
odborom  Zamet na kojem djeluje. 

(M.C.)

Oznake