Radovi na rekonstrukciji kolnika Ulice Riva

Riječ
je o radovima na dijelu državne ceste D8 – Ulice Riva. Prva faza
radova obuhvaća dva desna prometna traka u smjeru vožnje od Trga Žabica
do izlaza iz parkirališta Putnička obala, druga faza obuhvaća dva lijeva
prometna traka od Trga Žabica do Henckeove ulice, dok se treća faza
odnosi na dva desna prometna traka, od izlaza iz parkirališta Putnička
obala do ulice Riva boduli.
 
Za svo vrijeme izvođenja radova u
Ulici Riva  u funkciji će biti dva prometna traka.  Kako bi se izbjegle
prometne gužve, vozačima se preporuča korištenje obilaznih prometnih
pravaca. Iz smjera zapada, obilazni pravac je Krešimirova – Manzonijeva –
Fiorello la Guardia – Pomerio – Žrtava fažizma – Fiumara. Iz smjera
istoka obilazni smjer je Strossmayerova – Titov trg – Ivana Grohovca –
Žrtava fašizma – Pomerio – Fiorello la Guardia  -Viktora Cara Emina –
Nikole Tesle – Krešimirova.

Mole se vozači da poštuju privremenu prometnu signalizaciju u zoni gradilišta. 
Investitor radova su Hrvatske ceste, izvođač radova je GP Krk. Predviđeni rok trajanja radova je šezdeset dana.

Informacije
vezane uz radove i regulaciju prometa građani  mogu dobiti u Prometnom
centru Rijeka prometa na broj 051 352 500  ili od investitora-Hrvatskih
cesta na broj 051 213 260.  

Oznake