Na radionici „Mali arheolozi“ djeca su se kroz igru i
praktičan rad upoznala s arheološkim iskopavanjima i istraživanjima. Djeca su
prvo pripremila teren za arheološko iskopavanje, zatim su provodila arheološko
iskopavanje i na kraju su izradila arheološku terensku dokumentaciju.

Osim ove radionice, u Pomorskom i povijesnom muzeju grada Rijeke održane su
radionice „Slika u slovu“, na kojoj je učenicima predstavljena vještina lijepog
pisanja i ukrašavanja slova i radionica „Antičke igre“, kojoj je tema bila veza
između materijalne i nematerijalne zaštite.

U subotu, 28. ožujka, održat će se radionica „Dramci iz
Guvera“ na kojoj će se sudionici, djeca od 8 do 14 godina, upoznati s osnovnim
glumačkim zadacima.