U okviru kapitalnog infrastrukturnog projekta Grada Rijeke Obalna šetnica s plažama – Zapad, kojim će se u dužini od 6 km povezati plaže i sportski, rekreativni i turistički sadržaji, proširit će se plaža Kostanj.

Gradonačelnik Vojko Obersnel na današnjem je kolegiju prihvatio
prijedlog Odjela gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem da se izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i proširenje
plaže Kostanj povjeri Arhitektonsko-građevinskom ateljeu d.o.o. koji je izradio
i projekt plaže Kostanj. Kako je obrazložio Srđan Škunca, pročelnik Odjela,
plaža Kostanj danas je jedna od najopremljenijih i najprepoznatljivijih plaža
namijenjena osobama s težim ili lakšim tjelesnim oštećenjima, koju koriste ne
samo Riječani nego i turisti.

Kapacitet plaže je 300 kupača, no zanimanje i
potrebe daleko premašuju taj broj pa je nužno njeno proširenje na novu
površinu, za što postoji mogućnost na njenom zapadnom dijelu. Proširenje plaže
planirano je nasipavanjem i formiranjem plažnog platoa, čime bi se udvostručio
sadašnji  kapacitet. Proširenje plaže
Kostanj dio je kapitalnog infrastrukturnog projekta Grada Rijeke, Obalna
šetnica s plažama – Zapad, kojemu je cilj povezati plaže te postojeće i
planirane sportske, rekreativne i turističke sadržaje zapadnog dijela Rijeke, u
dužini od ukupno gotovo 6 kilometara. Plaža Kostanj dio je dionice za čiji je
obuhvat  već izrađena projektna
dokumentacija i ishođena dozvola za gradnju.

Prihvaćajući zaključak gradonačelnik Obersnel podsjetio je
da je plaža Kostanj bila prva plaža u Hrvatskoj prilagođena osobama smanjene
pokretljivosti te je postala vrlo popularna među Riječanima, ali i u cijeloj
Hrvatskoj. – Iako će proširenje, zbog karakteristika terena, biti vrlo složen
zahvat, povećanje kapaciteta plaže je nužno, a izrada projektne dokumentacije
prvi je korak ka ostvarenju tog projekta – zaključio je gradonačelnik.

Oznake