Božić je pred vratima, odnosno godina na izmaku, a naši parkovi puni kao u proljeće. Sunce je izmamilo mame i none s djecom, pa je tako park u Lupiševu bio pun, a i klupe na platou u Ul. Drage Gervaisa bile su zauzete.

Plato u Ul. Drage Gervaisa ovog prosinca je postao igraonica na otvorenom.

Dječji park u Lupiševo pod “opsadom” djece i mama. Da nije lišće promijenilo boju u smeđu, kao i otpalo na grani u lijevom kutu, činio bi se travanj po boji trave.

Oznake