Gradonačelnik Obersnel kazao je kako se krajem godine, radi usklađenja prihoda i rashoda, rebalans i očekuje, posebice u godinama gospodarske krize kojoj je i Hrvatska izložena. “Teško je predvidjeti stvarne prihode koji ovise o nizu razloga. Proračun Grada Rijeke za ovu godinu manji je za 32 milijuna kuna, odnosno 3,9% u odnosu na prvi proračun usvojen krajem prošle godine i iznosi 801,680 milijuna kuna. Osnovni razlog za rebalans je u činjenici da prihodi nisu ostvareni planiranom dinamikom. Prihodi od poreza veći su od planiranih za 6 milijuna kuna, a to je pak rezultat izmjene Zakona o porezu na dohodak u 2012. godini i mjera koje poduzima Ministarstvo financija u jačanju financijske discipline. Bio bih sretniji kada bih mogao reći da je to rezultat gospodarskih aktivnosti, ali na to ćemo još morati pričekati”, kazao je gradonačelnik Obersnel.

Gradonačelnik je kazao kako je najznačajnije smanjene prihoda evidentno u dijelu od prodaje nefinancijske imovine, odnosno zemljišta i prava građenja. Napomenuo je kako je to rezultat smanjene gospodarske aktivnosti. Još nema dovoljno investitora za veće projekte ili se zbog nestabilnosti financijskog tržišta neki ugovoreni projekti još nisu počeli realizirati, već su prolongirani.
“Zbog smanjenja prihoda od 32 milijuna kuna trebalo je smanjiti i rashode, odnosno uskladiti ih s prihodima. Određeni rashodi smanjeni su, jer je evidentno da se do kraja godine neće realizirati. Neki od rashoda rebalansom su i povećani, poput materijalnih rashoda, zbog povećanja cijena energenata ili pak ustrojavanja nekih novih ustanova, kao što je Art kino te značajnih troškova koji su opteretili proračun poput izbora za europski parlament i lokalnih izbora. Nastojali smo zadržati sve programe bitne za standard građana i ne smanjivati ih. Povećani su i troškovi za novo sklonište za beskućnike Udruge Oaza te program informatičkog obrazovanja”, kazao je gradonačelnik naglašavajući kako smanjenje proračuna od 3,9% građani neće osjetiti. Projekcije proračuna za 2014. i 2015. godinu ovim prijedlogom se ne mijenjaju. Ovaj je prijedlog upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu izmijenjen je i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu. Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu povećavaju se iznosi tekućih otplata glavnice duga Grada te se planiraju tekuće otplate duga Grada, iskazane u Računu financiranja u iznosu od 66.330.100,00 kuna, dok se iznosi pripadajućih kamata smanjuju i planiraju u iznosu od 19.857.800,00 kuna. Između ostalog, utvrđeno je kako će Grad u 2013. godini preuzeti izvršena ulaganja u prometnice u iznosu od 11.500.000,00 kuna, koja je financiralo trgovačko društvo Rijeka promet d.d., radi evidentiranja izvršenih ulaganja i povećanja vrijednosti imovine u poslovnim knjigama Grada te iznos obveze za povrat izvršenih ulaganja iskazati u Računu financiranja na stavci primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru. Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu smanjuje se planirani iznos ulaganja u prometnice i iznosi 11.052.400,00 kuna, jer je krajem lipnja 2013. godine izvršeno preuzimanje III. faze prometnice Rujevica – Marinići, u navedenom iznosu.

Između ostalog, prihvaćen je Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu, Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2013. godinu te Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2013. godinu.