Projektni
partneri su predstavnicima Europske komisije predstavili zaključne rezultate i
postignuća ostvarena u okviru projekta SEED kao i plan njegove daljnje održivosti.
Predstavnici Europske komisije izrazili
su zadovoljstvo implementiranim projektnim aktivnostima te su su ga pozitivno
ocijenili u konačnoj evaluaciji.

Voditelj projekta za Grad Rijeku Danijel Antonić naglasio je kako je riječki pilot projekt
imao za cilj potaknuti korištenje e-Usluga od strane građana Rijeke kao i svih
ostalih ključnih dionika uz pomoć inovativnog SEED kanala koji omogućuje
interakciju između uprave i građana.

Sustav
stvoren projektom omogućio je prikupljanje informacija s postojećih gradskih
web portala i e-Usluga javnih tijela i medija, te njihovo prikazanje na
ekranima i info-kioscima na strateškim lokacijama na području grada Rijeke.

Istaknuo je da je u Gradu Rijeci postavljeno dvanaest SEED uređaja preko
kojeg je publicirano više od 1000 vijesti od strane 38 institucija, više od 250
građana prošlo je informatiču edukaciju u okviru koje su upoznali projekt te se
i aktivno uključili u njegovo provođenje.

Pored ostalih e-usluga Grada Rijeke o kojima se građani mogu informirati,
posebno je naglasio nove usluge koje su prilagođene SEED kanalu kao što su Socijalni kalkulator 

eKonzultacije  i Službene novine Grada Rijeke.

Na taj način SEED kanal je postao još jedan od alata transparentne
komunikacije i interakcije između građana i javne uprave koji također doprinosi
povezivanju Grada Rijeke sa svojim građanima,  ostalim partnerima kao i prijenosu informacija
iz Rijeke u Europu i svijet. 

Istaknuo
je također da je SEED kanal prepoznat i kao diseminacijska potpora svim
međunarodnim i EU projektima koji se provode u Rijeci, te projektima lokalne
zajednice. Tako se zahvaljujući projektu i u suradnji s Maticom umirovljenika unaprijedila
webstranica http://penzici.rijeka.hr koja je dobila priznanje Udruga
gradova u Republici Hrvatskoj za inovacije i najbolju praksu u lokalnoj
samoupravi u kategoriji „Suradnja s građanima i civilnim društvom“

Više
informacija o samom projektu može pronaći na: www.seed-project.eu.