APOS Grada Rijeke

Produženjem roka na još godinu dana građanima koji čekaju
na te stanove će biti omogućeno da ih konačno i kupe. „Ovih dana očekuje se
objava novog natječaja te se nadamo da će gradnja stanova na Martinkovcu početi
na jesen“, rekao je pročelnik Vladimir Benac koji je ujedno najavio i nastavak
projekta društveno poticajne stanogradnje čime će građanima uskoro biti
ponuđeno još stanova na nekoliko novih lokacija.