Odluka odražava novi koncept upravljanja tržnicama, s ciljem poboljšanja ponude građanima te unaprjeđenja uvjeta rada prodavača, kao i turističke i kulturne valorizacije tih prostora.

Kako je kazala pročelnika Odjela za komunalni sustav Irena
Miličević, pri izradi prijedloga odluke posebna je pozornost posvećena
prijedlozima Mjesnog odbora Luka i trenutnih zakupnika na tržnicama, s time da
je dio prijedloga uključen u konačni prijedlog nacrta odluke.

Tijekom javnog savjetovanja na tržni red pristiglo je 14
prijedloga, od kojih većina nije bila usko vezana uz temu odluke. Usvojen je
pak prijedlog da se iz nacrta odluke briše predložena mogućnost davanja
prodajnog mjesta u podzakup, kako bi se izbjegla mogućnost trgovanja prodajnim
mjestima na koje Grad Rijeka neće moći utjecati, što je naišlo na odobravanje
kluba HDZ-a, koji je stoga i podupro novu odluku o Tržnom redu.

U primjedbi koja je u vezi toga stigla na savjetovanje,
stoji kako se bi se prihvaćanjem mogućnosti podzakupa zatvorila vrata novim
prodavačima, jer praktički više ne bi bilo slobodnih mjesta. Kad trgovac
odustane i oslobodi prodajno mjesto, odnosno na njega ne plaća naknadu, stoji u
primjedbi, ono mora svima putem javne objave biti dostupno pod istim uvjetima.

Tržnim redom uređuje poslovanje na tržnicama (što se smije
prodavati na tržnicama, tko ima pravo prodavati na tržnicama i pod kojim
uvjetima), pravila ponašanja trgovaca i kupaca, vrijeme obavljanja djelatnosti
tržnica te obveze tvrtke koja upravlja tržnicama. No, nakon uzimanja u obzir
obveza Rijeka plusa i trgovaca te interesa za popodnevnom kupnjom, procijenjeno
je kako će se zadržati sadašnje radno vrijeme tržnica.

Na savjetovanje je stigao i prijedlog da se produži radno
vrijeme tržnica tijekom popodneva. U obrazloženju o neprihvaćanju prijedloga
stoji kako je vrijeme za obavljanje djelatnosti tržnica na malo bio je
predmetom preispitivanja i prilikom donošenja sada važećeg Tržnog reda, kao i kod
izrade novog. No, stalno će se pratiti potrebe trgovaca i kupaca, a kako bi se
radno vrijeme moglo lakše mijenjati, ubuduće će vrijeme za obavljanje
djelatnosti tržnica na malo određivati Uprava Rijeka plusa uz prethodnu
suglasnost gradonačelnika.

Definirano je da se visina zakupnine, naknade i rezervacije
za korištenje prodajnih mjesta, kao i visina naknade za korištenje prostora
skladišta, tehničkih sredstava i uređaja potrebnih za prodaju utvrđuje
Cjenikom. No cjenik nije sastavni dio Tržnog reda, nego će ga donijeti Uprava
trgovačkog društva Rijeka plus uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada
Rijeke.

Kalendar događanja