Energo

Iz Energa javljaju da je riječ o korisnicima toplinske
energije u zgradama na sljedećim adresama:

  • Dubrovačka
    ulica, kbr. 1, 2, 4, 6
  • Ulica
    Franje Čandeka, kbr. 8, 23A, 23B
  • Cavtatska
    ulica, kbr. 2, 2A, 2B

Po završetku radova nastavit će se neometana isporuka
toplinske energije.

Oznake