Privremena prometna regulacija u Zvonimirovoj ulici

Tako se dijelom Zvonimirove ulice sada prometuje u dva prometna traka, s time da su stajališta javnog gradskog prijevoza ostala na istom mjestu.

Rekonstrukcija Zvonimirove ulice planirana je u vremenskom razdoblju od 1. lipnja 2010. do 30. travnja 2011. godine u IV faze:

I. faza – u trajanju od 1. lipnja 2010. – 20. kolovoza 2010. godine: obuhvaća radove na rekonstrukciji sjevernog dijela Zvonimirove ulice s prelaganjem postojećih instalacija (plin, voda, dtk, VN mreža, NN mreža i dr.),
II. faza – u trajanju od 21. kolovoz 2010. – 8. ožujka 2011. godine: obuhvaća radove na rekonstrukciji južnog dijela Zvonimirove ulice, te uključuje izradu zaštite iskopa, radove na oborinskoj kanalizaciji s upojnim bunarom i separatorom, konačno prelaganje podzemnih instalacija (plin, voda, dtk, VN mreža, NN mreža i dr.), krajobrazno uređenje,
III. faza – u trajanju od 8. ožujka 2011. – 5. travnja 2011. godine: obuhvaća radove na rekonstrukciji osovine novoizgrađene ceste,
IV. faza – u trajanju od 5. travnja 2011. – 30. travnja 2011. godine: obuhvaća radove na rekonstrukciji novoizgrađene ceste (početak i kraj zahvata).

Radove izvodi tvrtka Osijek-Koteks iz Osijeka temeljem ugovora s investitorom, trvrtkom Zapadni trgovački centar iz Rijeke.

(S.R.)