U sklopu nacionalne kampanje „I ja želim čitati!“, 7. ožujka, u dvorani Zajednice Talijana, održano je predstavljanje dviju knjiga posvećenih teškoćama čitanja, autorica Maje Kelić i Sonje Zubović.

U ciklusu je ukupno 8 radionica, a održavat će se svaki dan
od 19 do 20 sati. Posljednja radionica je u petak, 1. rujna. Voditeljica
radionica je profesorica logoped Dubravka Pezo. Radionice su namijenjene djeci
predškolske dobi kao sistematska priprema za čitanje i pisanje, ali i kao
program rane intervencije kod teškoća u čitanju i pisanju.

Kroz osam radionica potiču se sve vještine potrebne za
uspješan polazak djeteta u školu:

 • prva
  radionica 23.8.– razvijanje vještine i funkcije usmenog govora
 • druga
  radionica 24.8. – razvijanje sukcesivnih funkcija (glasovna analiza i sinteza,
  slikopriče)
 • treća
  radionica 25.8. – razvijanje vizualne percepcije i memorije
 • četvrta
  radionica 28.8 – razvijanje vizualno-prostorne orijentacije, vizualnog i
  konstruktivnog mišljenja
 • peta
  radionica 29.8. – formiranje likovno-grafičkih sposobnosti
 • šesta
  radionica 30.8. – razvijanje predmatematičkih vještina
 • sedma
  radionica 31.8. – razvijanje koncentracije, raspodjela i preusmjeravanje pažnje
 • osma
  radionica 1.9. – integracija predvještina čitanja i pisanja

Cijena paketa od 8 radionica iznosi 800,00 kn (plativo u 2 obroka), a prijaviti se možete na info@omnia-jezici.com ili na brojeve 095 233 5001 / 091 497 5897.