Gradska Cistoca

Komunalno društvo Čistoća posjeduje sve pravovaljane dozvole svih nadležnih službi za zbrinjavanje otpada na ŽCGO Marišćina koja je kao Županijski centar za gospodarenje otpadom uvrštena u županijski plan još 2000. godine, uz suglasnost od strane same Općine Viškovo.

Blokadom koja ondje traje i koja rezultira nemogućnošću ulaska kamiona Čistoće na odlagalište, ubrzo će biti ugroženo zdravlje svih građana Rijeke i ostalih gradova i općina u kojima KD Čistoća prikuplja otpad, uključujući i Općinu Viškovo, i to zbog gomilanja otpada koji Čistoća ne može prikupiti i zbrinuti na Marišćini.

Na jučerašnjem susretu gradonačelnika Grada Rijeke, načelnika Općine Viškovo i predstavnika Eko stožera Marišćina, udovoljeno je dijelu zahtjeva prosvjednika u smislu provođenja pilot projekta ugovorne primarne selekcije kao modela gospodarenja otpadom u Općini Viškovo, o čemu smo obaviješteni. Uz već postojeću primarnu selekciju, za iduću godinu planirano je njeno intenziviranje i na području Grada Rijeke te ostalih gradova i općina. Za provedbu tog programa planirana je nabava više od 4000 posebnih kontejnera za primarnu selekciju papira, kartona, plastike, tetrapaka i stakla.

Balirani otpad koji je neugodnim mirisom otežao življenje u naselju Marčelji  položen je u kazete ŽCGO Marišćina te tretiran primjenom efektivnih mikroorganizama s ciljem neutralizacije smrada i ubrzanja razgradnje, i završno je prekriven slojem zemljanog materijala. Time je na ovom području problem neugodnog mirisa bitno umanjen, što navode i sami prosvjednici. Pred nama je postupak jednakog odlaganja baliranog otpada sa već zatvorenog odlagališta Viševac čime će problem neugodnih mirisa biti u potpunosti uklonjen.

Koristimo priliku da se ispričamo svima onima koji su zbog dužine postupka ishodovanja potrebnih dozvola bili izloženi neugodnim mirisima.

Budući da drugog predviđenog mjesta za odlaganje otpada nema, i budući da KD Čistoća posjeduje sve dozvole nadležnih tijela za zbrinjavanje otpada na Marišćini, očekujemo reakciju nadležnih institucija, kako bi se zdravlje građana Rijeke i ostalih gradova i općina s područja županije zaštitilo te kako bi se spriječile pojave koje zbog nakupljanja otpada ugrožavaju zdravlje građana.

Prema svim dosadašnjim informacijama iz medija i priopćenjima samog Eko stožera Marišćina, procjenjujemo da situacija na Marišćini iz objektivne reakcije građana Marčelja zbog neugodnih mirisa koji su do sada već uklonjeni, prelazi u političke sfere u kojima KD Čistoća nema namjeru sudjelovati. Naša je zadaća prikupiti i odložiti otpad na za to predviđeno mjesto s ciljem zaštite zdravlja građana.

 

KD ČISTOĆA

Kalendar događanja